کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع و اعتصاب رانندگان شرکت نفت و گاز گچساران

اعتصاب و تجمع رانندگان خودروهای استیجاری شرکت نفت و گاز گچساران در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان روز سه شنبه 15 مهر ماه برای شانزدهمین روز متوالی ادمه داشت.

رانندگان معترض که نسبت به  پایین بودن دستمزد و کسر مزایای شغلی‌ خود اعتراض دارند، می گویند از 4 ماه پیش تاکنون با حقوق سال گذشته، و بدون قرارداد مشغول به کار هستند. آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های برحق خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.