کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع معلولان در شهرهای مختلف

روز شنبه ۱۳ آذرماه، شماری از معلولان شهرهای تهران، خراسان رضوی و سقز برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند.

معترضان در تهران، در برابر سازمان برنامه و بودجه جمع شده بودند. همچنین در خراسان رضوی، در برابر استانداری و در شهرستان سقز نیز در برابر فرمانداری تجمع صورت گرفت. خواسته معلولان دریافت حداقل دستمزد به عنوان کمک معیشتی ماهیانه است. این موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را شامل می‌شود. براساس این ماده، دولت وظیفه دارد که کمک هزینه افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید را در نظر بگیرد. آنها همچنین خواستار حمایت سازمان برنامه و بودجه و دولت از وضعیت معیشتی خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah