کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع مربیان پیش دبستانی اهواز

جمعی از مربیان پیش دبستانی مدارس اهواز روز شنبه ۱۹ مهر ماه با تجمع مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اجرای مفاد مربوط به برنامه پنج ساله ششم و وعده های پیشین نمایندگان مجلس و وزارت آموزش وپرورش شدند. آنها می گویند، علی رغم گذشت دو سال از وعده های وزارت آموزش وپرورش و پیگیرهای آنها، تاکنون تکلیف صدها تن از مربیان پیش دبستانی استان خوزستان مشخص نشده است.