کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

 

بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور روز دوشنبه 23 خرداد ماه برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوقها در محل سکونت خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته اعتراض دارند. در یک هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی در همه شهرهای کشور در اعتراض به این اقدام تجمع اعتراضی برگزار کردند.دولت رئیسی بر خلاف وعده‌های گذشته تنها ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه نمود. در حالی که تورم در بخش مواد خوراکی نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. به همین دلیل، افزایش حقوق فعلی را می‌توان تیر خلاص به معیشت بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی محسوب کرد.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-