کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

4 3 3

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، روز شنبه 8 بهمن ماه با برای دومین بار با برپایی تجمعی خواستار حذف افزایش دستمزد کارگران دولت از لایحه بودجه شدند.

نمایندگان کلاه‌زردها دراین خصوص می گویند، در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه، مزد کارگران دولت که اپراتورهای وزارت نیرو نیز جزو آن‌ها حساب می‌شوند، فقط بیست درصد در نظر گرفته شده؛ اگر نمایندگان مجلس به سرعت این بند بودجه را حذف نکنند، مانند سال جاری باید چند ماه دوندگی کنند تا حقوق‌هایشان مطابق مصوبات شورایعالی کار زیاد شود و معوقات مزدی پرداخت شود. گفتنی است معترضان در پایاننامه‌ای خطاب به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نوشته و در آن خواستار حذف عبارتِ «کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور» از بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده‌اند.