کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتصاب کارگران شرکت مس سرگز جیرفت

کارگران شرکت طلایه داران مس سرگز جیرفت، روز شنبه 2 دیماه برای پنجمین روز متوالی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

دلیل اعتصاب کارگران این شرکت که از روز سه شنبه بیست و نهم آذر آغاز شده است، اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد و عدم رسیدگی به مطالبات دیگر خود بوده است. اعتراض کارگران درحالی استکه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت رژیم در کرمان ادعا کرده که علاوه بر اینکه حقوق کارگران طبق قانون کار پرداخت شده است، در کنار آن بسته های حمایتی و اضافه کار هم به آنها تعلق گرفته است. گفتنی است این ادعا توسط کارگران رد شده و مورد خشم بیشتر آنان شده است.