کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه بهمن موتور

از روز دوشنبه هفته گذشته تاکنون کارگران کارخانه بهمن موتور در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کرده اند.

کارگران کارخانه بهمن موتور خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کاری، تعطیلی روز پنجشنبه به روال سابق، بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. در جریان این تجمع، رئیس هیأت مدیره بهمن موتور به قصد مرعوب کردن کارگران تهدید به قطع مبلغ کارانه از حقوق آنان نمود ولی کارگران در جواب به این تهدید، بیشتر معترض شدند.