کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتصاب رانندگان و کامیونداران

رانندگان و کامیون‌داران که از ابتدای هفته جاری اعتصاب ۱۰ روزه خود را آغاز کرده بودند، این اعتصاب را در روز چهارشنبه 9 آذرماه نیز ادامه دادند.

این اعتصاب که در حمایت از اعتراضات سراسری برگزار شده است در شهرهای کرمانشاه، همدان، ساوه، قروه، یزد، شهرضا، خرم‌آباد، سلفچگان، اصفهان، راوند کاشان، شیراز و… به صورت کامل انجام شده است.مقامات امنیتی حکومت تلاش می‌کنند، با وعده و وعید و تهدید، رانندگان را از اعتصاب منصرف کنند. اما کامیونداران پالایشگاه بر تصمیم خود برای اعتصاب کاملا مصمم هستند. اعتصابات کارگری در هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از گسترش خیزش سراسری در بین کارگران دارد.