کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 22 دیماه برای چندمین روز متوالی، در حمایت از همکاران و فعالان کارگری این مجتمع، در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض معتقدند که فعالین کارگری هفت تپه توسط مدیران این شرکت، تحت فشار قرار دارند و برگزاری این تجمعات برای چهارمین روز متوالی، در حمایت از این کارگران صورت گرفته است. این کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی هرگونه تهدید، آزار و اذیت و بی حرمتی به کارگران را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این حرکت‌ های ضد کارگری می باشند.