کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

استمرار اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران کوت عبدالله صبح روز شنبه 10 مهر ماه همانند چند روز گذشته با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.

این کارگران از خرداد ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و بخشی از معوقات مزدی سال قبل نیز هنوز به حسابهای‌شان واریز نشده است. علاوه بر دستمزد معوقه، چندین ماه است که حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و همین مسئله مشکلات زیادی در تمدید دفترچه های درمانی کارگران به وجود آورده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-