کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران

کارگران واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن تهران، صبح روز سه شنبه 9 فروردین ماه برای سومین روزمتوالی دست به تجمع زده و خواستار پرداخت به موقع دستمزد و بیمه خود در سال 1401 شدند.

بیش از یک هفته از شروع سال ۱۴۰۱ گذشته، اما کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن، یک تا ۲ ماه از مطالبات سال۱۴۰۰ خود را دریافت نکرده‌اند. این کارگران از مدیران راه‌ آهن به عنوان پیمانکار مادر می‌خواهند، مسئولیت قانونی خود در قبال کارگران را انجام دهند. آنها نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض دارند و خواستار پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-