کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

استمرار اعتراض دهقانان در هند

روز دوشنبه 17 آذر ماه،در هند کشاورزان برای دوازدهمین روز پیاپی در دهلی تظاهرات کردند و خواستار لغو قانون جدید اصلاحات کشاورزی شدند.

کشاورزان معترض به قانون جدید اصلاحات کشاورزی از 12 روز قبل در نزدیکی دهلی، پایتخت هند تجمع و مسیرهای رفت و آمد را مسدود کرده‌اند و خواستار لغو این قانون هستند. آنها قانون جدید دولت را به زیان خود می‌دانند و معتقدند که این قانون به بخش خصوصی اجازه می‌دهد محصولات آنها را ارزان بخرد. همزمان با تداوم اعتراض کشاورزان ۱۴ حزب مخالف دولت در بیانیه مشترک از اعتراضات دهقانان حمایت کردند و خواستار لغو قانون اصلاحات کشاورزی شدند. اتحادیه جبهه دموکراتیک و احزاب چپ ترکیب امضاء کنندگان این بیانیه مشترک‌ را که از دولت خواسته است تا ۸ دسامبر قانون جدید کشاورزی را لغو کند، تشکیل می‌دهند.