کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استقرار جو امنیتی در آرامستان وادی رحمت در تبریز

در پی انتشار فراخوان برگزاری مراسم زاد روز جانباخته “آیلار حقی”،روز دوشنبه 20 شهریورماه ماموران امنیتی اقدام به استقرار جو امنیتی در قطعه ۱۱۲ آرامستان وادی رحمت در تبریز کردند.

آیلار حقی دانشجوی پزشکی اهل تبریز بود که ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش سراسری در شهر تبریز توسط نیروهای رژیم جان خود را از دست داد.تمهیدات حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در سالگرد خیزش انقلابی ادامه دارد؛علاوه بر نصب دوربین های مداربسته و بستن ورودی های آرامستان توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف،خبرهایی نیز درباره استقرار و ایجاد فضای امنیتی در شهرهای کردستان و ایران شنیده می‌شود.