کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استعفای یکی از اساتید و مترجم برجسته دانشگاه تربیت مدرس

“آبتین گلکار”، استاد دانشگاه و مترجم سرشناس ادبیات روسی و از منتقدان وضع موجود در دانشگاه‌ها، روز چهارشنبه، ۲۷ دی‌ماه، در ادامه فشار بر اساتید معترض،  از استادی دانشگاه تربیت مدرس استعفا داد.

آبتین گلکار” که یکی از معدود مترجمان استاد ادبیات روسیه در ایران است «پس از ۱۵ سال» کار در دانشگاه استعفا کرده است. این استاد سرشناس دانشگاه در شهریورماه سال جاری، در اوج فشار بر استادان دانشگاه و موج تعلیق و اخراج آنها از تدریس از وزیر آموزش و پرورش به نحوه تندی انتقاد کرده بود. لازم به یادآوری است که دور جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه‌ها که برخی مقامات حکومت آنان را “استادان مسئله‌دار” می‌خوانند، مدتی پس از شروع اعتراضات “زن_زندگی_آزادی” در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد.