کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استعفای دسته جمعی پرستاران از مراکز درمانی

استعفای دسته جمعی پرستاران از مراکز درمانی

روز شنبه 9 تیرماه رئیس شورای عالی نظام پرستاری از استعفای دسته جمعی پرستاران در مراکز درمانی مختلف خبر داد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اعتراف به عدم توجه مسئولان به مشکلات جامعه پرستاری گفت:پرستاران به صورت دسته‌جمعی از مراکز درمانی استعفا می‌دهند و در صورت خلاء مراکز درمانی از نیرو‌های پرستاری،لطمه بزرگی بر پیکره سلامت کشور وارد خواهد شد.این همان اقدامی است که طی ماه‌های گذشته در چندین بیمارستان کشور دیده شد و گروهی از پرستاران بیمارستان‌های شهدای تجریش تهران،بیمارستان طالقانی چالوس،بیمارستان طالقانی آبادان و پرستاران چندین مرکز درمانی یزد با استعفای دسته‌جمعی خود خبرساز شدند.آنها در اعتراض به وخیم شدن شرایط‌شان تصمیم به ترک کار گرفتند.