کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استعفای جمعی کارکنان اداره کار یزد

کارکنان اداره کار یزد روز دوشنبه 2 خردادماه با امضای یک نامه، در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مزایا و تامین نبودن هزینه‌های زندگی اقدام به استعفای جمعی کردند.

این کارکنان در نامه‌ای که امضا کرده‌اند، به افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال جدید اعتراض دارند. آنها این اضافه حقوق را پاسخگوی هزینه‌های زندگی با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته نمی‌دانند. کارکنان اداره کار یزد خواستار پرداخت حقوق متناسب با تورم وگرانی این روزها می‌باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah