کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

از سر گیری اعتراضات دانشجویی ضد نئولیبرالی در شیلی

روز جمعه 9 اردیبهشت ماه دانشجویان معترض شیلی با آمدن به خیابانهای سانتیاگو، خواستار تحقق وعده های دولت جدید در خصوص اصلاحات اجتماعی شدند.

دانشجویان معرتض با برپایی ای تظاهرات در حال اعمال فشار اولیه بر دولت جدید هستند تا اصلاحات اجتماعی وعده داده شده را که در اعتراضات ضد نئولیبرالی سراسری ۲۰۱۹ به آن‌ها وعده داده شده بود، اجرا شود. اعتراضات دانشجویی و سایر تجمعات در حالی در سانتیاگو، پایتخت این کشور ادامه دارد که وعده‌های دولت برای اصلاحات و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی رنگ می‌بازد و معترضان در اعتراضات روزانه خود از دولت می‌خواهند تا به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند.

پست های مرتبط این دسته

حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران در خارج از کشور

-

شمار قربانیان رانش زمین در ایتالیا

-

حمله راکتی به مقر نیروهای آمریکایی در سوریه

-

حمله مرگبار  نیروهای طالبان در سیوک دایکندی

-

همبستگی فدراسیون معلمان استرالیا با مردم ایران

-

تجمع کارگران سوئد در همبستگی با مردم ایران

-