کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراض کارگران راه آهن تهران

کارگران واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن تهران روز یکشنبه ۷ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از معترضان، با توجه به اینکه از آغاز سال نو چند روزی گذشته است و هنوز برخی کارگران پیمانکاری واحد نگهداری، یک تا دو ماه از مطالبات سال گذشته (۱۴۰۰) خود را از کارفرمایان دریافت نکرده‌اند،  با برپایی این تجمع از مدیریت راه آهن می خواهند پیگیر پرداخت به موقع حقوق، بیمه و سایر مطالبات صنفی آنان در سال جدید باشد. از قرار معلوم، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع دریافت نکرده‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای آن‌ها در زمینه معیشت، درمان و مسکن ایجاد کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah