کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراض کارگران راه آهن تهران

کارگران واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن تهران روز یکشنبه ۷ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

بنابر گزارشها، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع دریافت نکرده‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای آن‌ها در زمینه معیشت، درمان و مسکن ایجاد کرده است. کارگران معترض، خواستار  پاسخگویی و پیگیری مدیریت راه آهن در پرداخت به موقع حقوق، بیمه و سایر مطالبات صنفی آنان در سال جدید می باشند.