کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراض کارکنان رسمی نفت و گاز

دامنه اعتراض هماهنگ کارکنان رسمی سکوهای نفت و گاز گسترده شده است، ۳۵ سکو از ۳۸ سکوی گاز  روز پنجشنبه 15 دیماه در این اعتراضات شرکت داشتند.

کارکنان سکوهای گازی که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان چندی پیش از ارائه گزارش تولید خودداری کرده بودند، از روز چهارشنبه ۱۴ دی در اقدامی هماهنگ تجمع و تحریم گزارش‌دهی درباره تولید را از سر گرفته‌اند. کارکنان رسمی صنعت نفت نیز خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در مجلس هستند. آئین نامه اجرایی این قانون نیز سال ۱۳۹۴ تصویب شده است. کارگران سکوی های گاز در دور تازه اعتراضات خود تاکید کردند به دلیل «انتفاع مردم از انرژی» در تولید خللی وارد نخواهند کرد و «فقط در مرحله‌ی اول اعتراض، گزارش میزان تولید گاز را ارائه نمی‌دهند همانگونه که مسئولین در کمال بی‌خیالی از پیگیری و اجرای قوانین، گزارشی نمی‌دهند».