کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

هزاران نفر از کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف روز پنجشنبه 6 آذر ماه به طور همزمان  در اعتراض  به واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی و نداشتن امنیت شغلی و معیشتی، دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن موافقت خود را با بازگشت تراورس به بخش دولتی اعلام کرد.  اما اکنون پس از 6 ماه و در آبانماه سالجاری هئیت داوری سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه “امیرمنصور آریا” را صادر کرده است. کارگران می گویند در زمانی که شرکت تحت نظر گروه “امیرمنصور آریا” قرار داشت حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند.