کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران بیکارشده کارخانه داروگر تهران

روز شنبه 19 فروردین ماه پس از گذشت بیش از ۲۰روز از بیکاری ۱۴ کارگر قراردادی کارخانه داروگر تهران، این کارگران باردیگر با خواست بازگشت به سرکارهای خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان، کارفرمای کارخانه داروگر تهران از ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در دو مرحله حدود ۱۴ کارگر را به بهانه اینکه بدون مرخصی از کارخانه برای تعطیلات نوروزی خارج شده‌اند، از کار اخراج کرده و آن‌ها اجازه ورود به محل کارشان را ندارند این در حالیست که همگی مدعی‌اند با هماهنگی و مرخصی سرپرستان قسمت‌های خود از کارخانه خارج شده‌اند. او با بیان اینکه همکارانی که بیکار شدند بین ۱۰ تا ۲۰سال سابقه کاری دارند، افزود: در حال حاضر بیش از به ۲۰ روز از این ماجرا می‌گذرد اما هنوز کارگران بیکار شده نتوانسته‌اند به کار سابق خود بازگردند.