کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از سرگیری اعتراضات آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

بار دیگر روز چهارشنبه 19 آذر ماه، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی استخدامی و وعده های دروغین مسئولان  به نمایش گذاشتند.

این آموزش‌دهندگان که خواستار جذب در ساختار آموزشی کشور هستند،می گویند، تعداد شش هزار نفر از مجموع حدود 24هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی موفق نشدند با کسب حد نصاب نمره در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه سال جاری قبول شوند. بنابراین شماری از این افراد که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند، هنوز منتظر اقدام نمایندگان مجلس برای بازگشت به کار خود هستند.