کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

از دست رفتن بینایی ۴۰ تن و بازداشت ۳۰۰ تن در اعتراضات اصفهان

طبق برآورد سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۳۰۰ نفر در پی حمله نیروهای امنیتی به تجمع  کشاورزان اصفهان که در اعتراض به سوءمدیریت حکومت در مهار بحران آب برگزار شده بود، بازداشت شده‌اند.

همچنین به گفته منابع مطلع، حدود ۴۰ نفر درطی سرکوب این تجمع ، بینایی حداقل یک چشم خود را از دست داده‌اند.  برپایه این گزارش بسیاری از مجروحان با وجودی که تعداد زیادی ساچمه در بدن دارند، از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و زخم‌هایشان ممکن است عفونت کند.  لازم به یادآوری است که درپی اعتراض کشاورزان اصفهانی که از روز ۱۷ آبان‌ در اعتراض به سوءمدیریت حکومت در کنترل بحران آب و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان در بستر خشکیده زاینده‌رود و کنار پل خواجو شکل گرفت، روز جمعه ۵ آذر ماه، نیروهایی نظامی و شبه نظامی به آنهال هجوم برده و با اقدام به ضرب و شتم ، سعی در پراکنده کردن کشاورزان معترض را داشتند.