کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در خوزستان

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 7 مردادماه، دو شهروند در استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر پایه این گزارش، ” على بریهى” از اهالی کوی زرگان اهواز و ” ایوب مدحجی” اهل شهرستان باوى در محل سکونت خود باز داشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بر اساس این گزارش، بازداشت این افراد بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. گفتنی است که علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده‌های این شهروندان به مراجع قضائی و امنیتی شهر خوزستان و تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در خصوص وضعیت، محل نگهداری و اتهامات آنها به دست نیامده است.