کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ارسال حکم حبس سپیده رشنو به اجرای احکام اوین

سیده رشنو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از ارسال پرونده خود با حکم ناعادلانه حبس سه سال و یازده ماه به اجرای احکام زندان اوین تهران خبر داد.

به نوشته سپیده رشنو،وی بابت اتهامات پرونده نخست خود به سه سال و هفت ماه حبس و در مورد پرونده دوم و سومش به ترتیب به چهار ماه زندان تعزیری و یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.وی تاکید کرد که در روزهای پیش رو جهت اجرای مجموع حکم ٣ سال و ١١ ماه حبس تعزیری،خود را به اجرای احکام اوین معرفی خواهد کرد.سپیده رشنو در ٢۵ تیر ماه ۱۴۰۱ در پی اعتراض به حجاب اجباری و مقاومت در برابر ماموران و حجاب بان های تحمیلگر آن،بازداشت و وادار به اعتراف اجباری در مقابل دوربین شده بود.