کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ارجاع پرونده چهار زندانی بلوچ به دیوان عالی کشور

روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، پرونده چهار زندانی بلوچ محکوم به اعدام جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

گفته شده، هویت آنها “عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شه‌بخش” می باشد، که توسط دادگاه رژیم در تهران به اتهام «بغی» و «تشکیل و عضویت در گروه‌های مسلح مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.  همچنین این چهار زندانی هم اکنون در بند امنیتی زندان قزلحصار کرج در شرایطی سخت در یک اتاق زندانی هستند. آنها پس از انتقال از زندان گوهردشت، به یک بند ایزوله که دو اتاق بیشتر ندارد منتقل شده و بدون امکانات در این بند محبوس شدند.