کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ادامە برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف جهان

ادامە برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف جهان

همزمان با برگزاری آیین‌های نوروزی در بخش‌های مخلتف کوردستان،جشن‌های نوروزی از سوی شهروندهای کورد مقیم اروپا و استرالیا نیز ادامە دارد.

ده ها هزار نفر از شهروندان آزادیخواه،نوروز و سال جدید را در شهرهای “فرانکفورت، اشتورگارت و دویسبورگ آلمان، برایتون بریتانیا، لوزان سوئیس، دیدنی استرالیا، مارسی فرانسە” با سردادن شعارهای اعتراضی و انقلابی گرامی داشتند.گفته میشود علیرغم وجود فضای به شدت میلیتاریزه برخی شهرها،شهروندان با لباس محلی به رقص و پایکوبی پرداختند.