کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامە بازداشت ها در مناطق مختلف کردستان 

بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە طی روزهای گذشتە چندین تن از فعالین جنبش های اجتماعی از جملە فعال جنبش معلمان ، فعال کارگری ، کارگر مهاجر ، فعالین مدنی ، فعال جنبش زنان، فیلم ساز و … در استانهای کردستان و آذربایجان توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر ، بازداشت و زندانی شدەاند.

برپایه این گزارشات روزیکشنبه 10 بهمن ماه دو تن از شهروندان اهل پیرانشهر به نام های ” فریاد خطیب ”  و ” علی عمرپور” توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. در همین روز فرد دیگری به نام “مرداد مامه ره ش” به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و پس از مراجعه به این نهاد دولتی بازداشت شد. از سوی دیگر فعال کارگری “ریبوار عبداللهی ” از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت گردید. روز شنبه ۹ بهمن ماه نیز، دو شهروند اهل سقز به نام زمانه “زیویه” و “مقداد حسن‌نژاد” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

“ایوب حدیثی” و “رحمان خدمتگذار” دو شهروند اهل پیرانشهر در همین روز بدون ارائه حکم و همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند. در بوکان نیز “همین رسول زاده” توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

حمله موشکی به مقر شرکت گاز امارات در اقلیم کردستان

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در سقز

komalah

فعالیت تبلیغی و گرامیداشت 31خرداد در شهرستان سقز

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق صدیقه نبوی

komalah