کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای در کرمانشاه، شوش و اراک بار دیگر روز یکشنبه 26 تیر ماه با برپایی تجمعاتی خواهان پاسخگویی مقامات دولتی به خواسته‌هایشان از جمله افزایش حقوق مطابق با قانون مصوبه شورایعالی کار شدند.

بازنشستگان شوش در برابر فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواهان پاسخگویی به خواسته‌های خود شدند. اعتراضات بازنشستگان در کرمانشاه، در برابر استانداری برگزار شد.  آنها با پهن کردن سفره خالی نسبت به اضافه شدن ۱۰ درصدی حقوق ها اعتراض کردند. بازنشستگان در اراک نیز با سردادن شعارهای اعتراضی بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواسته‌های خود تاکید کردند. خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بر مبنای مصوبات شورای عالی کار می‌باشد. دولت رئیسی در چند ماه گذشته چندین بار وعده محقق کردن خواسته‌های بازنشستگان را داده، اما هیچ اقدامی برای محقق کردن آن انجام نداده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-