کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامه پشتیبانی از مقاومت رژآوا در اقلیم کردستان

تظاهرات به پشتیبان از مقاومت مردم روژآوا و علیه تعرضات ارتش ترکیه در شهر های مختلف اقلیم کردستان عراق  همچنان ادامه دارد.

روز جمعه 26 مهرماه، در شهرهای سلیمانیه، کرکوک، کلار، تظاهرات بزرگی با شرکت قشرهای مختلف مردم تظاهرات بزرگی برگزار گردید. دراین تظاهرات یورش وحشیانه ارتش ترکیه به کردستان سوریه محکوم و تظاهر کنندگان خواستار توقف فوری تجاوز ارتش ترکیه شدند. در شهر کرکوک و سلیمانیه همزمان کمپینی برای جمع آوری کمک های مالی برای مردم آواره کردستان سوریه سازمان داده شد. تظاهر کنندگان در شهر های مختلف با دردست داشتن پلاکارد ها و سردادن شعارهایی تجاوز ارتش ترکیه را محکوم کرده و آمادگی خود را برای شرکت در مقاومت مردم روژآوا و ادامه به تظاهرات در شهرهها اعلام کردند.