کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

ادامه و گسترش تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان ، پایه های استبداد را به لرزه انداخته است .

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به عدم تامین حقآبه روز جمعه ٢٨آبان ١٤٠٠ خورشیدی وارد دوازدهمین روز خود شد.
گزارش‌ها و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی از ادامه و گسترش تجمع کشاورزان اصفهان و همچنین پیوستن دهها هزاران نفر از دیگر شهروندان اصفهان به این تجمع خبر می‌دهند.
تجمع اعتراضی کشاورزان در اعتراض به کم‌آبی از ۱۷ آبان در بستر خشک زاینده رود آغاز شد و همچنان در همین مکان ادامه دارد.
مردم به‌همراه کشاورزان با سردادن شعار “زاینده رود را پس بده، به اصفهان نفس بده” خواهان تامین حقآبه و برگرداندن آب به بستر این رود هستند.
به گفته کارشناسان ازجمله دلایل خشکسالی رود زاینده‌رود که اصلی‌ترین منبع آبی کشاورزان اصفهان است، بهره‌برداری‌های ناصحیح و انتقال آب از سرچشمه این رود به استان یزد و کرمان و استقرار صنایع آب‌بر فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بوده است.
رژیم ناتوان از جواب به خواست و مطالبات مردم ناراضی است و تنها با وعده و وعید، جواب توده های ناراضی را داده است. در همانحال حضور گسترده دهها هزار نفر در این اعتراضات ، تحرک و دخالت نیروهای سرکوبگر و امنیتی و اطلاعاتی رژیم را خنثی و آنان را زمین گیر کرده است . جمهوری اسلامی با توفانهای کوبنده ای که بطور مداوم دیوارهای فرسوده استبداد مذهبی آنرا به لرزه می اندازد، چکار خواهد کرد ؟ جواب جمهوری فاشیست اسلامی معلوم است ، کشتار و قلع و قمع کردن مردم بەپا خواسته یا به گفته خامنه ای ” درو کردن ناراضیان ” ؟اما حال و اینده مردم ایران تنها در دستان خون الود فاشیسم اسلامی و مطابق با میل و آراده سران سرکوبگر آن رقم نخواهد خورد ، بلکه از آن مهمتر و سرنوشت سازتر، بستگی به حضور میلیونی مردم معترض ، بویژه طبقه کارگر در مراکز اصلی تولید و صنعت و متحدین آن برای سرنگونی انقلابی رژیم ، با اتکا به اگاهی ، تشکل و رهبری رادیکال و انقلابی دارد.

حسن رحمان پناه

شنبە ٢٩آبان ١٤٠٠