کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه ورشکستگی رستوران‌ها در ایران

به گفته رییس اتحادیه رستوران‌دارهای تهران، تنها در چند ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد رستوران‌های تهران تعطیل و ورشکسته شده‌اند.

با شیوع کرونا و ناروشن بودن آینده اقتصاد ایران، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، اجرت کار، بیمه و مالیات و اجاره‌ها، بسیاری رستوران‌ها، کافه‌ها و فست فودها در ایران کرکره‌های خود را پایین کشیدند و درهایشان بسته شده است. در کنار این دلایل می توان وخیم تر شدن وضع معیشت مردم تحت سیاست های رژیم را نیز اضافه کرد.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah