کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت روز شنبه 2 بهمن ماه با برپایی تجعی در مقابل ساختمان شهرداری از شهردار جدید در خواست کردند هر چه سریعتر پیگیر وضعیت پرداخت مطالبات یکساله آنها باشد.

کارگران شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد از مشکلاتی که به مطالبات مزدی و بیمه آن‌ها بازمی‌گردد، به عنوان دغدغه اصلی خود در آستانه سال نو یاد کرده و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات معوقه یکساله خود از شهردار جدیدشدند. این کارگران که می‌گویند لازم است شهردار جدید نسبت به مساله معوقات یکساله کارگران توجه کرده و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و آسیب‌پذیری این قشر، پیگیری پرداخت مطالبات آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد رسیدگی قرار دهد.