کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه معطلی شماری از بازنشستگان شهرداری شوش برای دریافت سنوات

نزدیک به ۱۶ نفر از کارگران شهرداری شوش که از حدود یکسال پیش یکجا بازنشسته شده‌اند،می‌گویند که کارفرما توان مالی کافی برای پرداخت سنوات و معوقات مزدی آن‌ها را ندارد.

احکام بازنشستگی ۱۶ نفر از بازنشستگان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمتشان با توجه به میزان سوابق کاری از ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان متغیر است اما تا لحظه تنظیم این خبر،هنوز با آن‌ها به صورت کامل تسویه حساب نشده است.خانواده‌های کارگران بازنشسته که  برای حق سنوات برنامه ریزی کرده بودند با روالی که شهرداری در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته،ارزش نقدی طلب آن‌ها تا زمان پرداخت به حداقل کاهش می‌باید.