کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه مشکلات مالی در صنعت دارو در ایران

ادامه مشکلات مالی در صنعت دارو در ایران2

رئیس اتاق بازرگانی تهران روز شنبه 26 خردادماه از تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است که شرکت‌های داروسازی همچنان در تنگنای تامین مالی قرار دارند و از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستند.شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند مطالبات سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است. همچنین مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود و در تامین ارز برای واردات دارو هم همچنان برقرار است.