کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه فشار و پرونده سازی برای فعالان صنفی معلمان

در تازه ترین دور فشارهای رژیم برای فعالان صنفی معلمان، روز پنجشنبه 12 اسفند ماه، پیروز نامی، علی کروشات، و فرنگیس نسیم پور از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان، برای حضور در دادگاه در تاریخ هفده اسفندماه احضاریه دریافت کردند.

قابل ذکر است، که عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صفی فرهنگیان گیلان بیست و یکم اسفندماه باید به دادگاه برود، همچنین جعفر ابراهیمی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با چهار سال و نیم حبس ، منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است . آنچه که معلوم است مسئولان رژیم و دستگاه قضایی آن به جای پاسخ به مطالبات صنفی و معیشتی معلمان، راه بازداشت و ارعاب و فشار بر فعالان را در پیش گرفته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-