کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه فشار نهادهای امنیتی غلیه استادان دانشگاه

در ادامه تعلیق و اخراج استادان به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، مدیران دانشگاه علامه تهران با ارسال نامه «قطع همکاری» مهدی خویی٬ استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه٬ را اخراج کردند.

این استاد دانشگاه روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه با انتشار متنی کوتاه در اینستاگرام از اخراج خود پس از هفت سال تدریس در دانشگاه علامه خبر داد. همزمان جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه با انتشار بیانیه‌ای به اخراج مهدی خویی اعتراض کردند. دانشجویان در این بیانیه  «دانشگاه و به خصوص دانشکده علوم اجتماعی را «به عنوان «قلب تپنده‌ ایستادگی و مقاومت بر علیه ظلم» خواندند و اضافه کردند که اجازه نخواهند داد تا بعد اخراج استادان نوبت «ستاره‌دار» کردن دانشجویان شود و «صندلی دانشجو نیز مانند کرسی استادی، امتیازی انحصاری در اختیار هم‌فکران و کاسه‌لیسان حاکمیت باشد.» در این بیانیه، دانشجویان خطاب به مقامات حکومتی نوشتند: «دانشگاه خانه‌ ماست، نه پادگانی برای قلدری‌های خودسرانه و فراقانونی آقایان. اگر می‌خواهید این خانه را از ما بگیرید، باید بر سرش با صاحبان حقیقی آن زورآزمایی کنید.»