کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه فشارها بر رادا مردانی

پس از یک ماه احضارهای شفاهی و کتبی روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ رادا مردانی به حراست آموزش و پرورش فراخوانده شده و از او پیرامون چرایی مصاحبه‌های او با رسانه ها و تجمعات معلمان پرسش‌هایی به عمل آمد .

رادا مردانی با دفاع از مطالبات معلمان و حقانیت اعتراضات، اعتصابات و اقدامات قانونی فرهنگیان در راستای احقاق حقوق به ناحق پایمال شده‌شان درباره مصاحبه ها با اشاره به غیر مجرمانه بودن مصاحبه و محتوای مصاحبه ها گفته است : کدام رسانه داخلی یک دقیقه  اعتراض معلمان را پوشش داده و از نمایندگان معلمان برای بیان مطالبات آنها دعوت نموده است و یا حاضر به مصاحبه با نمایندگان واقعی معلمان و پوشش و انعکاس مشکلات و مطالبات بحق این قشر جامعه است؟ ضمنا ایشان هم اکنون تحت فشار نهادهای امنیتی و دارای پرونده های باز در محاکم قضایی است.