کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه حملات شیمیایی به مدارس در شهرهای مختلف

به دنبال مسموم سازی زنجیره ای دانش آموزان و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران،روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه تعدادی دیگر از دانش آموزان در شهرهای کرمانشاه و کردستان به دلیل دچار شدن به مسمومیت عمدی راهی بیمارستان شدند.

طبق گزارشات منتشر شده،شماری از دختران دانش آموز مدرسه سمانه حسینی در ریجاب شهر کرمانشاه و شماری دیگر از دختران و پسران دانش آموز در سطح ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در روستای بیساران شهر سروآباد استان کردستان مورد هدف حملات شیمیایی حکومتی قرار گرفتند. تعدادی از دانش آموزان دچار مسمومیت شدید شدند و وضعیت سلامتی آنها نامعلوم است