کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ادامه تظاهرات و نآرامی ها در شیلی

بنا به گزارش منتشره، طی دو روز گذشته 26 و 27 مهرماه، مردم در سانتیاگو پایتخت شیلی در اعتراض به افزایش بلیط مترو به خیابان ها آمدند و تظاهرات کردند.

رئیس جمهور شیلی به دنبال شدت گرفتن تظاهرات در سانتیاگو پایتخت شیلی وضعیت اضطراری اعلام کرد. بنا به گفته مقام‌های شیلی، بیشتر تظاهرکنندگان متشکل از  دانش‌آموز و دانشجو هستند، گفتنی است همچنین در پی این تظاهرات پلیس ضد شورش این کشور به سوی معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده است.