کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

ادامه تظاهرات علیه قانون ضد امنیتی در فرانسه

دهها هزار نفر از شهروندان فرانسه در شهرهای مختلف این کشور بار دیگر روز یکشنبه 16 آذرماه در اعتراض به قانون ضد امنیتی در این کشور به خیابان آمدند.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی در جریان این تظاهرات بیش از یکصد تن از معترضان بازداشت و 67 نفر دیگر نیز زخمی شده اند. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون “”آزادی ، برابری ، برادری” علیه  افزایش خشونت پلیس در کشور اعتراض کردند. آنها همچنین با سردادن شعارهایی خواستار امنیت اقتصادی بهتر شدند. گفتنی است پس از اعتراضات گسترده درباره لایحه پیشنهادی ، دولت اعلام کرد كه آن بند خاص را دوباره مرور خواهد كرد. اما مخالفان معتقدند که این لایحه می تواند آزادی مطبوعات ، آزادی بیان و آزادی تظاهرات را تضعیف کند.