کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

ادامه تظاهرات زنان در کابل با وجود تهدیدهای طالبان

روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه با وجود تیراندازی‌های شدید در تظاهرات روز سه شنبه در کابل پایتخت افغانستان، بار دیگر زنان و معترضان مخالف طالبان در دشت برچی کابل به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند.

در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از این تظاهرات منتشر شده، برخی از نیروهای طالبان دیده می‌شوند که برای متفرق کردن زنان به آن‌ها شلاق و چوب می‌زنند. با این حال زنان معترض شعار «آزادی، آزادی» سر دادند. در این 00تجمع که یک روز پس از اعلام کابینه جدید افغانستان انجام شد، زنان در شعار دیگری می‌گفتند که «کابینه بدون زن ناکام است». این زنان همچنین پوسترهایی را با خود حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «دنیا چقدر بی رحمانه تماشایمان می‌کند.»

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-