کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی فولاد اهواز صبح روز پنجشنبه 28 بهمن ماه با شعار نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد در برابر ساختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض وارد چهارمین روز اعتراض خود شدند. آنها از روز یکشنبه هفته جاری با خواست “افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش و استمرار ورود شمش و مواد اولیه به شرکت، تامین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولید جهت تولید محصول بهینه با بهره‌وری بالا، تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و استفاده از مدیران جوان و متخصص و پرداخت حق بدی آب و هوا” دست به اعتصاب زده اند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah