کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین

کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین روز یکشنبه 21 دیماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در محل کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران معترض از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمعاتی در مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه و همچنین پرداخت 8 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال درحالی پرداخت نشده که یکی از نمایندگان کارگران؛ عمده‌ترین مشکل این واحد تولیدی را علاوه بر مطالبات مزدی، مشکلاتی می‌داند  که از یکسال پیش برخی نهاد‌ها برای این و احد بوجود آورده‌اند و فعالیت کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کرده‌اند.