کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران مجموعه ورزشی زنجان

کارگران مجموعه ورزشی زنجان بار دیگر روز یکشنبه 13 مهر  ماه  در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمز معوقه خود مقامبل ساختمان این مجموعه ورزشی تجمع کردند.

مجموعه ورزشی کارگران زنجان از اسفندماه سال 98 در پی شیوع بیماری کوید 19 تعطیل شده و کارگران آن از ابتدای سال جاری تاکنون فقط حقوق فروردین‌ماه خود را دریافت کرده و 6 ماه است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌ها معیشت آن‌ها با مشکل مواجه شده است.