کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران شهرداری بندر لنگه

کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه واقع در استان هرمزگان روز شنبه 15 مرداد ماه برای دومین بار جهت پیگیری مطالبات مزدی مقابل دفتر امام جمعه این شهر تجمع کردند.

این کارگران علاوه بر اینکه بیش از ۴ ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند، چندین ماه است که حق بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.  از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری بندر لنگه مشغول کارند و آن‌طور که گفته می شود مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری بندر لنگه سال‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.