کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران راه آهن آذربایجان

صبح روز دوشنبه ۴ بهمن ماه، کارگران پیمانی «تعمیرات واگن» راه آهن آذربایجان برای چندمین روز متوالی با برپایی تجمعی نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود اعتراض کردند.

حدود ۶۰ کارگر پیمانی تعمیرات واگن شرکت راه آهن آذربایجان در خصوص تجمع خود می گویند، پیمانکاران نیروی انسانی در مقام کارفرما، آوردهِ مالی ندارند و به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی‌کند. گفتنی است سال‌هاست مجموعه کارگران راه‌آهن برای دریافت مطالبات صنفی خود و همچنین در اعتراض به سیاستگذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری، پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.