کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی دهلران 

جمعی از کارگران اخراجی پتروشمی دهلران روز دوشنبه 21 مهر ماه برای سومین روز متوالی  با خواست بازگشت به کار دست به تجمع زدند.

این کارگران از روز شنبه 19 مهر ماه تاکنون با برپایی تجمع مقابل این مجتمع واقع در استان ایلام علاوه بر خواست بازگشت به کار خواهان پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود نیز می باشند. گفتنی است در تاریخ 20 مهر ماه 120 نفر از کارگران این پتروشیمی به بهانه مشکلات مالی بدون پرداخت معوقاتشان از کار اخراج شده اند.