کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

روز دوشنبه 17 آذر ماه جمعی از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان برای دومین روز متوالی در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، کارکنان ذوب آهن اصفهان با برپایی این تجمع در محل کارخود ضمن خواست افزایش دستمزدها نسبت به تورم بیش از حد و بی کفایتی مسئولین در حل مشکلات معیشتی کارکنان اعتراض کردند. این کارکنان همچنین با در دست داشتن پلاکاردی خواستار “ارائه خدمات بیمه درمان، بیمه عمر و حوادث از طرف صندوق فولاد” شدند.